sygnet

AGNIESZKA EJSMONT

Osoba ze zdiagnozowaną schizofrenią. Absolwentka pracy socjalnej. Od 1997 roku  do 2003 roku prezes klubu pacjenta Amicus. W 2001 w Światowym Roku Wolontariatu otrzymała dyplom uznania za działalność na rzecz osób chorujących psychicznie. Od 2015 roku członkini Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Od 2016 roku uczestniczka Programu Doradcy Telefoniczny, gdzie udziela wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom po kryzysach psychicznych i ich bliskim.  Czynna uczestniczka konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, prelekcji o tematyce zdrowia psychicznego. Współautora  biuletynu TROPICIEL. W 2019 otrzymała nagrodę: Człowiek bez barier ze St. Integracja. W 2019 roku otrzymała dyplom Doradcy do Spraw Zdrowienia. Obecnie prowadzi także grupę samopomocową. Autorka wierszy i bajek gdzie porusza  w nich tematy zdrowia psychicznego. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl