sygnet

UCZESTNICY

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

Katarzyna ChudyńskaSzuchnik

dr Milan Cieslar

Janka Csernák

dr Maja Dobiasz-Krysiak

Katarzyna Domagalska

dr Magdalena Durda-Dmitruk

dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. UPH

Karolina Giedrys-Majkut

dr Jacek Gralewski

prof. dr hab. Joanna Imielska 

dr Katarzyna Jagodzińska

dr Magdalena Janota-Bzowska

prof. Klaus-Ove Kahrmann

prof. Akiko Kasuya 

Ewa Kokot

dr Radosława Kompowska-Marek

prof. dr hab. Wiesława Limont  

dr hab. Jan Łaszyk, prof. APS

dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS

dr Małgorzata Minchberg

Morgan O’Hara

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

prof. Emily Pringle

dr Łukasz Prus-Niewiadomski

dr Monika Pudło

Bożena Pysiewicz

dr hab. Agnieszka Rożnowska, prof. ASP

prof. Yasuyuki Saegusa

prof. Anna Seymour

dr hab. Jolanta Skutnik, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Joanna Stasiak

dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

prof. Andreas Wendt

Patrycja Wójcik 

dr hab. Jaśmina Wójcik, prof. PJATK

dr Anna Wójcik-Tepper

 

SESJA POSTEROWA 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl