sygnet

KAROLINA GIEDRYŚ-MAJKUT

Wraz z zespołem realizuje program „Szkoła Twórczych Praktyk”. Współtworzy kursy, warsztaty i szkolenia oferowane w programie. Selekcjonuje filmy dostępne na platformie filmowej CEO. 

Jest absolwentką lingwistyki stosowanej, kulturoznawstwa i psychologii. Obszarem jej zainteresowania jest film – jego oddziaływanie na widzów i społeczeństwa oraz potencjał edukacyjny. W CEO pracuje od kwietnia 2015 roku. Wcześniej prowadziła własną fundację. Obecnie popularyzuje edukację filmową w ramach pracy Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF), który promuje mądre kino dla dzieci i młodzieży. 


ABSTRAKT

„W europejskim projekcie „Your Space – sztuka i kultura jako sposób na zwiększenie integracji społecznej młodzieży defaworyzowanej”, organizacje kulturalne i edukacyjne z Berlina, Warszawy i Walencji przeprowadziły lokalne projekty, których celem było wzmocnienie poczucia sprawczości młodzieży poprzez refleksję nad swoim otoczeniem i świadomą ekspresję artystyczną. W wystąpieniu przedstawione zostaną wnioski z tych pilotażowych działań dotyczące uwarunkowań udanego procesu edukacyjnego, skierowanego na wywołanie zmiany społecznej.” 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl