sygnet

Program konferencji Sztuka Uczy Pomaga

MAPA


23/11/2023

 • 10:00-11:00 sesja plenarna, część I, budynek D, aula 4061
  prof. dr hab. Wiesława Limont, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Dylematy edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i wizualnych w perspektywie współczesnych wyzwań. W którym miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy?
  prof. Klaus-Ove Kahrmann, Universität Bielefeld, Identifying the World through Creation
 • 11:00-11:20 przerwa kawowa
 • 11:20-12:20 sesja plenarna, część II
  prof. Emily Pringle, University of Nottingham, University of London, Explore, Reflect, Change: Creative Learning in the Art Museum
  dr Jacek Gralewski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Czy kreatywność i aktywność twórcza uczniów jest oczekiwana przez nauczycieli liceów? Kilka słów o tym na podstawie czego nauczyciele rozpoznają kreatywność swoich wychowanków
 • 12:20-12:50 dyskusja
 • 12:50-13:20 wernisaż wystawy, Galeria APS
  – wystawa Prefabrykat – Małgorzata Dobczyńska, Kay Strusiński, kurator wystawy dr Łukasz Prus-Niewiadomski
  – wystawa Ze zbiorów żoliborskiego Muzeum Sztuki Dziecka, kurator wystawy dr Magdalena Świercz-Wojteczek 
 • 13:20-14:20 obiad
 • 14:20-15:40 wystąpienia w sekcjach, część I (I, II, III)

SEKCJA I – moderator dr Magdalena Janota-Bzowska,budynek D, aula 4061

–  prof. Akiko Kasuya, Kyoto City University of Art, Japan, Living academy

–  prof. Yasuyuki Saegusa, The Sojo University, Japan, In today’s world, there is a reality that technology is ahead and concept is chasing 

–  dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS, dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wybory edukacyjne uczniów o predyspozycjach twórczych i artystycznych

–  dr Milan Cieslar, Ostravská univerzita, Katedra výtvarné výchovy, Zagadnienia edukacji artystycznej w czeskim systemie edukacji. Struktura nauczania edukacji artystycznej w Czechach 

SEKCJA II – moderator dr Beata Nessel-Łukasik, budynek D, aula 4066

–  dr hab. Jolanta Skutnik, prof. Uniwersytetu Cieszyńskiego, (Czy i jak?) Sztuka w edukacji  

–  dr Maja Dobiasz-Krysiak, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Animacja kultury jako badanie siebie i świata na przykładzie olsztyńskiej „Pracowni” i projektu „Pracownia otwarta”

–  Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy, Mamy nowego czeladnika! – rozwój umiejętności manualnych w Pracowni Rzemieślniczej w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy

–  Patrycja Wójcik, Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, Edukacja architektoniczna dla dorosłych jako forma aktywizacji społeczności lokalnej. Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm

SEKCJA III – moderator dr Radosława Kompowska-Marek, budynek C, aula B

–  prof. Anna Seymour, University of Roehampton, Londyn, Where do you stand? Thoughts on art as tool of transformation

–  dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Autoarteterapeutyczny wymiar narracji wizualnej  

–  dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dr Radosława Kompowska-Marek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Sztuka jako narzędzie komunikacji w procesie arteterapeutycznym 

–  dr Monika Pudło, Uniwersytet SWPS w Warszawie, dr Anna Wójcik-Tepper, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Melius – medytacja w wirtualnej rzeczywistości 

 • 15:40-16:00 przerwa kawowa
 • 16:00-17:20 wystąpienia w sekcjach, część II (I, II, III)

SEKCJA I – moderator dr Magdalena Janota-Bzowska, budynek D, aula 4061

–  prof.  dr hab. Joanna Imielska, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Filozofia trzech e: ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne 

–  prof. Andreas Wendt, Institut für Kunstpädagogik der Universität Leipzig, Applied art in the project of artistic education

–  dr hab. Bronisław Treger, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Marka J. Siemka interpretacja schillerowskiego ujęcia antropologii piękna i edukacji estetycznej

–  prof. dr hab. Joanna Stasiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Rozmowa z mistrzem

SEKCJA II – moderator dr Beata Nessel-Łukasik, budynek D, aula 4066

–  dr Katarzyna Jagodzińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Projekty partycypacyjne w muzeach jako narzędzie podnoszenia kompetencji publiczności. Studium projektu „Witryna z zabawkami” Muzeum Zabawek w Krakowie

–  Ewa Kokot, „Katowice Miasto Ogrodów”, Instytucja kultury im. Krystyny Bochenek, DZIECKO- SZTUKA- KONTAKT. O budowaniu struktury i radości odbioru sztuki współczesnej

–  Bożena Pysiewicz, Muzeum Plakatu, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Edukacja muzealna, a edukacja formalna. Czyli po co uczniom i nauczycielom muzeum?

–  dr Małgorzata Minchberg, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Pole Sztuki, Projekty interdyscyplinarne z dziećmi i młodzieżą, Poznanie ucieleśnione w procesie twórczym (o pełni wykorzystania w procesach edukacji psycho-motorycznego „wyposażenia” człowieka)

SEKCJA III – moderator dr Radosława Kompowska-Marek, budynek C, aula B

–  Janka Csernák, Uniwersytet Sztuki i Designu Moholy-Nagy w Budapeszcie, Projektowanie społeczne – uczenie się i działanie 

–  dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla, Politechnika Krakowska, Katarzyna Domagalska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Ku wysokiej jakości kultury budowania. Pedagodzy i architekci razem na rzecz edukacji w zakresie środowiska zbudowanego dla wszystkich – przypadek studiów podyplomowych „Archi:kultura – edukator architektoniczny” 

–  dr hab. Jaśmina Wójcik, prof. PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Edukacja empatyczna jako proces rezygnacji z dorosłości na rzecz oddania głosu i przestrzeni dzieciom

Karolina Giedrys-Majkut, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sztuka zmienia(ć)

 • 17:20 -18:00 dyskusja w sekcjach (ustalenia wspólnych obszarów)

 

24/11/2023

 • 10:00-11:00 sesja w systemie ligowym, część I (sekcja I-II, sekcja II-III, sekcja III-I), budynek D, aule 4061, 4066, budynek C, aula B
 • 11:00-12:00 sesja w systemie ligowym, część II (sekcja I-III, sekcja II-I, sekcja III-II), budynek D, aule 4061, 4066, budynek C, aula B
 • 12:00-12:20 przerwa kawowa
 • 12:20-13:00 dyskusja w sekcjach, wypracowanie wspólnego stanowiska, budynek D, aule 4061, 4066, budynek C, aula B
 • 13:00-14:00 obiad
 • 14:00-15:00 sesja plenarna, podsumowanie obrad, budynek D, aula 4061
 • 15:00-17:00 warsztaty twórcze
  warsztat I Rysunek ciałem dr hab. Agnieszka Rożnowska, prof. ASP, Morgan O’Hara
  warsztat II Razem, czy osobno?, prof. Anna Seymour, University of Roehampton, Londyn
  warsztat III Warsztaty cyfrowego malarstwa, live painting i spotkanie z twórcami aplikacji Glaze, Zofia Czartoryska – Płoska, Julia Konieczna
 • 18:30 wernisaż wystawy Mistrz – uczeń. Dialogi w Galerii Defabryka (ul. Duchnicka 3 w Warszawie),
  uroczyste zamknięcie konferencji
  kurator wystawy dr Magdalena Durda-Dmitruk,
  aranżacja ekspozycji prof. dr hab. Joanna Stasiak, prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Przez cały czas trwania konferencji w holu budynku D, ul. Szczęśliwicka 40, prezentowana będzie sesja posterowa sekretarz sekcji posterowej Alicja Pawluk-Chocholska.
Dyskusja sesji posterowej 24 listopada w godz. 15:00-17:00, budynek D, parter.

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl