sygnet

PATRYCJA WÓJCIK 

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zakres jej zainteresowań obejmuje architekturę średniowieczną ze szczególnym uwzględnieniem gotyku ceglanego oraz francuskiego gotyku płomienistego (flamboyant) oraz architekturę nowoczesną po roku 1920. Animatorka kultury od kilku lat związana z Muzeum Miasta Gdyni, obecnie specjalistka do spraw edukacji szkolnej w Dziale Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. Zaangażowana w działalność na rzecz teatru oraz projektów o tematyce historii sztuki skierowanych do najmłodszych. Współpracowała przy licznych wydarzeniach kulturalnych, takich jak Mozartiana czy Mozartiana dla dzieci, organizacji spektakli teatralnych oraz aranżacji scenografii teatralnych. 


ABSTRAKT

EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA DLA DOROSŁYCH JAKO FORMA AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. GDYŃSKIE PERŁY, CZYLI WIĘCEJ NIŻ MODERNIZM 

Znaczący wpływ na ukształtowanie Śródmieścia Gdyni mieli prywatni inwestorzy oraz architekci, którzy niemal w większości pochodzili spoza miasta. Nie inaczej było w przypadku kamienicy Budyna, której artdekowskich inspiracji należy szukać aż w Przemyślu. Choć modernizm stanowi istotę wizualnej tożsamości Gdyni, warto pamiętać, że od początku wznoszono tu także inne budynki. Kamienica Budyna stała się impulsem do stworzenia projektu Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm, którego celem było zwrócenie uwagi na wciąż niewystarczająco poznane, niemodernistyczne oblicze Gdyni. Dzięki wystawie, serii wykładów, spacerów i publikacji, chcieliśmy przybliżyć historię tych budynków, podkreślić ich wartość dla historii miasta oraz rolę w kształtowaniu narodowego dziedzictwa architektonicznego 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl