sygnet

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


WARSZTATY


24 listopada 2023

warsztaty twórcze

Warsztat I Rysunek ciałem, dr hab. Agnieszka Rożnowska, prof. ASP, Morgan O’Hara

12:00-14:00
MAL ul. Grójecka 109, Warszawa

Rysunek stanowi indywidualną wartość, wypowiedź opartą na doświadczeniu związanym z poznaniem siebie i świata. Jest formą zapisu, żywą trajektorią ruchu dlatego daje możliwość każdemu uczestnikowi rysowania na poznanie wszelkich zależności wynikających z samego działania i procesu rysowania.Ważnym ćwiczeniem które proponuję w przełamywaniu barier w rysowaniu nazwałam Rysunek ciałem. Jest to rodzaj ćwiczenia w którym uczestnicy mają za zadanie zbadać trajektorię ruchu ręki, ciała w przeróżnych konfiguracjach i zależnościach. Przełamać bariery ruchowe, sprawnościowe wykorzystując przy tym narzędzia rysunkowe i dokonując zapisu ruchów. W zadaniu wykorzystujemy proste kształty : łuki, krzywe, linie skośne, pionowe, poziome i poprzez zwielokrotnienie ruchów i przemieszczanie się wobec płaszczyzny rysunkowej powstają gęsto rysowane kompozycje.W trakcie rysowani uczestnicy mają możliwość zaobserwowania co dzieje się z ich ciałem, energią generującą ruch oraz jakie są efekty koncentracji przy wykonywanych czynnościach.Kilkanaście lat temu, kiedy tworzyłam program do Pracowni Rysunku, którą prowadzę wprowadziłam ćwiczenie Rysunek ciałem mając na celu oswajanie studentów ze swobodą wyrażania i zapisywania obserwowanego przez nich świata, zdarzeń. Wyrażania poprze rysunek, który jest wynikiem nieskrępowanych gestów, decyzji oraz procesów wynikających z połączenia Oko- Umysł –Ręka. W poszukiwaniach badawczych znalazłam działania artystki Morgan O`Hara, którą często wskazywałam studentom jako jeden z niezwykłych przykładów procesualnego wykorzystywania rysunku.Życiowy przypadek pozwolił mi na to niezwykłe spotkanie z samą artystką w Wenecji.Dziś możemy spotkać się razem i poprowadzić rysunkowy dialog proponując wspólny warsztat rysunkowy.
prowadzące: dr hab. Agnieszka Rożnowska, prof. ASP, Morgan O’Hara

Warsztat II Razem, czy osobno?, prof. Anna Seymour

15:00-17:00
ul. Szczęśliwicka 40, bud. D, sala co-workingowa

Ten warsztat grupowy, oparty na modelu teatralnym w dramaterapii, będzie obywał się przy aktywnym udziale uczestników. Podczas sesji zaprezentowane zostaną krótkie ćwiczenia, mające na celu zbadanie idei bycia odrębną jednostką, a zarazem bycia częścią grupy.  Praca warsztatowa będzie opierać się na teoretycznym zrozumieniu procesu dialektycznego, który jest ideą zarówno filozoficzną, jak i polityczną, stosowaną w teatrze i dramaterapii.Innymi słowy, ten warsztat oferuje możliwość bycia razem w grupie, wspólnego uczestnictwa w tych samych aktywnościach, ale przeżywania ich „tak samo, ale jednak inaczej”.  

prowadząca: prof. Anna Seymour

Warsztat III Nigdy się nie cofaj. Warsztaty cyfrowego malarstwa, Julia Konieczna, Zofia Płoska-Czartoryska

15:00-17:00
ul. Szczęśliwicka 40, bud. A, sala 1021, ILAB

Czego możemy się nauczyć malując? Skupienie, cierpliwość, myślenie strategiczne, wejście w stan flow, odporność psychiczna na porażki – to pozaartystyczne umiejętności, które wyróżniają malarzy i które sami nabywamy angażując się w twórczy proces. Zapraszamy na warsztaty, podczas których każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własny obraz na tablecie używając technik renesansowych mistrzów – innowatorów w zakresie użycia farby olejnej i laserunku. Techniki te po raz pierwszy stają się szeroko dostępne w edukacji dzięki nowej aplikacji Glaze.Glaze to autorski software polskiej firmy technologicznej Well of Art, której misją jest cyfrowa transformacja edukacji artystycznej w szkołach i muzeach. Program powstał w oparciu o kilkuletnie badania naukowe i jest to pierwsza aplikacja na tablet wiernie odtwarzająca proces malowania farbami olejnymi. Użytkownik odkrywa optyczne mieszanie kolorów, fizyczne właściwości narzędzi malarskich oraz – jak malarz w pracowni – mierzy się z brakiem opcji „cofnij”. Aplikacji towarzyszy kompleksowy, interdyscyplinarny, gotowy do użycia przez nauczycieli program lekcji dla szkół.
Glaze zyskał uznanie jury najważniejszych międzynarodowych nagród w dziedzinie sztuki i technologii – zwyciężył w konkursie Digital Innovation in Art Award w ramach Investor AllStars 2023 (Wielka Brytania) i znalazł się w finale ArtTech Prize (Szwajcaria). Reprezentował również Polskę na największych targach technologii edukacyjnych na świecie Bett London 2023.

prowadzący: Julia Konieczna, Zofia Płoska-Czartoryska

WYSTAWY

23 listopada 2023

wernisaż 12:50

Wystawa w galerii APS

Wystawa wybranych prac dziecięcych ze zbiorów żoliborskiego Muzeum Sztuki Dziecka, tworzonych i gromadzonych od lat 60. XX wieku pod opieką merytoryczną Barbary Szydelskiej (1928-2022) 
kuratorka wystawy: dr Magdalena Świercz-Wojteczek
 

Wystawa Prefabrykat

Wystawa przedstawia zbiór artefaktów, które na co dzień można znaleźć w pracowniach w Instytucie Edukacji Artystycznej. Przedmioty te wykorzystywane są do stworzenia dzieła, jakim jest np. rzeźba lub są częścią składową dla przyszłych prac. Rzeczy, które zazwyczaj wtapiają się w otoczenie pracowni, wyjęte z niej, stają się obiektami. Obiektami, które wstawione w przestrzeń wystawienniczą stają się dziełami sztuki. Zestawione razem nie sprawiają już wrażenia przypadkowych przedmiotów, ale tworzą spójną całość. Oprawione w ramy, postawione na postumentach, są pokazywane jak eksponaty. Przestają być elementami pobocznymi, ale nabierają znaczenia tak, jakby zostały stworzone z rozmysłem, a nie były dziełem przypadku.
autorzy: Małgorzata Dobczyńska, Kay Strusiński
kurator wystawy: dr Łukasz Prus-Niewiadomski

24 listopada 2023

wernisaż 18:00

Wystawa Mistrz – uczeń. Dialogi
Wystawa profesorów i dyplomantów IEA APS
Galeria Defabryka (ul. Duchnicka 3 w Warszawie),
uroczyste zamknięcie konferencji

Na wystawie pt. „Mistrz-uczeń. Dialogi” prezentowane są prace 13 artystów-profesorów, współtworzących grono dydaktyczne Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie oraz ich wyróżniających się na przestrzeni kilkunastu lat nauczania – 24 dyplomantów. Pokaz służy ukazaniu efektów rozmów i dialogów prowadzonych w pracowniach dyplomujących między mistrzami dydaktyki i ich uczniami. Jedne zestawienia obrazują pokrewieństwo myślenia i wizualizowania problemów i pojęć, inne – skrajnie odmienne postawy.

Dydaktycy związani z IEA to artyści czynni zawodowo. Zgodnie z dewizą Marii Grzegorzewskiej, patronki uczelni, przywiązują wagę do etosu zawodu nauczyciela, procesu nauczania, zaszczepiania właściwych wzorców i wartości, gdzie „bogactwo jednego człowieka staje się źródłem bogactwa drugiego”. Poszukując niekonwencjonalnych metod nauczania, pozostają w bliskim kontakcie ze studentami, w otwartości na ich różnorodne poszukiwania i potrzeby oraz często skomplikowane osobowości. Dzieje się to m.in. w formule nauczania „mistrz-uczeń”, prowadzonej w sposób autorski przez profesorów w pracowniach malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania, rysunku, nowych mediów, filmu, arteterapii czy metodyki plastyki i in., którzy dialog ze studentem, traktują jako podstawową metodę pracy dydaktycznej.

Wystawa ukazuje zarówno różnorodność jak i jedność wielości indywidualności artystów związanych z IEA i ich dyplomantów. Przybliża także obszary działań Instytutu w ramach różnych dyscyplin sztuk pięknych i arteterapii jako szczególnie wpisujących się w misję uczelni (np. relacja mistrz-uczeń jako forma kontaktu dydaktycznego, edukacja przez sztukę, VR jako metoda terapeutyczna; kształcenie do projektowania graficznego).

Magdalena Durda-Dmitruk


Uczestnicy wystawy – mistrzowie dydaktyki i ich dyplomanci:

prof. dr hab. Wiesław Bieńkuński – Magdalena Pietrucha
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota – Radosława Kompowska-Marek
dr Jarema Drogowski – Oliwia Kuchnowska, Wiktora Sadłowska
dr Magdalena Janota-Bzowska – Julia Kosałka
dr hab., prof. APS Maria Kiesner – Sylwia Pawlak
dr hab., prof. APS Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan – Monika Herrmann
dr Monika Masłoń – Diplomix, wystawa wirtualna: Jagoda Chojecka, Rozalia Chromińska, Anna Ługowska, Zofia Opławka, Aleksandra Paszko, Julia Skwarek (Koszut), Laura Wankiewicz, Marzena Wiaderkiewicz, Maria Wysota
prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski – Julia Kosałka, Maryna Petrusevich
dr hab., prof. APS Stefan Paruch – Anna Ostrowska
prof. dr hab. Tomasz Sadlej – Liliana Warska
prof. dr hab. Joanna Stasiak – Karolina Piłka, Wioleta Prusinowska
dr Magdalena Świercz-Wojteczek – Katarzyna Kiczko (Nikołajuk)
dr hab., prof. APS Maciej Zychowicz – Grażyna Marczyk, Aleksandra Śmietana

kuratorka wystawy: dr Magdalena Durda-Dmitruk
aranżacja wystawy: prof. Grzegorz Mroczkowski
projekt plakatu, folderu: dr Krzysztof Ćwiertniewski

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl