sygnet

DR ALEKSANDRA CHMIELNICKA-PLASKOTA

Arteterapeuta, psycholog, kierownik Zakładu Działań Wizualnych i Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej (IEA) Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie. Koordynator ds. arteterapii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza (MSCZ) w Pruszkowie. Przewodnicząca Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka. Kierownik Studiów Podyplomowych Arteterapia z Elementami Terapii Pedagogicznej w APS. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Arteterapii w IEA. Opiekun praktyk arteterapeutycznych oraz kurator wystaw w Galerii Owalnej w MSCZ. Promotor wspomagający rozpraw doktorskich z obszaru arteterapii. Autorka / współautorka sześciu monografii kilkudziesięciu artykułów z obszaru arteterapii w edukacji oraz arteterapii w medycynie. Koordynator programów multimedialnych arteterapeutycznych powstałych na bazie praktyki terapeutycznej w MSCZ.  

plaskota@aps.edu.pl 

ABSTRAKT

SZTUKA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W PROCESIE ARTETERAPEUTYCZNYM  

Sztuka jest powszechnie stosowana w praktyce arteterapeutycznej zarówno w obszarze edukacji jak i w obszarze medycyny. Środki wyrazu artystycznego stały się nośnikami pozawerbalnego porozumiewania się pomiędzy twórcą a odbiorcą. W niniejszym opracowaniu przedstawimy obszary komunikacji stosowane w praktyce terapeutycznej w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pokażemy zakres zastosowania sztuki jako sposobu stymulowania rozwoju osobowego jednostki, poprawy jej samopoczucia i jakości życia. Zwrócimy uwagę na istotność doboru metod i technik w procesie komunikacji oraz na sposób integracji tych metod. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl