sygnet

DR RADOSŁAWA KOMPOWSKA-MAREK

Psycholog, arteterapeuta, doradca zawodowy. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Studia doktoranckie ukończone w 2022 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (temat rozprawy: Metody arteterapii wspieranej technikami multimedialnymi w rozwoju kompetencji społecznych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii). Autorka wielu artykułów w czasopismach klasyfikowanych i rozdziałów w monografiach naukowych. Od 2008 r. pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, od 2010 r. współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, od 2015 r. z Akademią Pedagogiki Specjalnej jako wykładowca. Członek Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

ABSTRAKT 

SZTUKA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W PROCESIE ARTETERAPEUTYCZNYM 
 
Sztuka jest powszechnie stosowana w praktyce arteterapeutycznej zarówno w obszarze edukacji, jak i w obszarze medycyny. Środki wyrazu artystycznego stały się nośnikami pozawerbalnego porozumiewania się pomiędzy twórcą a odbiorcą. W niniejszym opracowaniu przedstawimy obszary komunikacji stosowane w praktyce terapeutycznej w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pokażemy zakres zastosowania sztuki jako sposobu stymulowania rozwoju osobowego jednostki, poprawy jej samopoczucia i jakości życia. Zwrócimy uwagę na istotność doboru metod i technik w procesie komunikacji oraz na sposób integracji tych metod.  

 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl