sygnet

DR HAB. JAN ŁASZCZYK, PROF. APS

Doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor APS (1995 r.), zagraniczny członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2008-2016) laureat kilku nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie, v-ce prezydent a obecnie honorowy prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych Europy, kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS. Jest współautorem i redaktorem kilkunastu monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów i rozpraw, których problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z pedagogiką twórczości I pedagogiką zdolności uprawianą z pozycji urzeczywistniania w procesach edukacyjnych relacji uczeńmistrz. Pod jego naukowym kierownictwem 8 młodych naukowców uzyskało stopnie doktora nauk pedagogicznych. Uczestniczył także w promocjach 4 doktorów habilitowanych. 

 

ABSTRAKTWYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW O PREDYSPOZYCJACH TWÓRCZYCH I ARTYSTYCZNYCH

dr. hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APSdr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS

Osią wystąpienia jest analiza czynników mających znaczenie dla wyborów edukacyjnych młodzieży uzdolnionej twórczo i artystycznie. Omówione zostaną takie czynnik jak: moda, zapotrzebowanie społeczne, prestiż szkoły lub zawodu, środowisko (rodzina, szkoła i rówieśnicy oraz środowisko lokalne). Poddane zostaną analizie także aspiracje i obawy młodzieży związane z wyborem ścieżki kształcenia artystycznego.

Akademia Pedagogiki Specjalnej, 02 – 353 Warszawa
tel. 608 286 990

laszczyk@aps.edu.pl

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl