sygnet

DR MONIKA PUDŁO

Doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunkta na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Aktualnie naukowo zajmuje się zagadnieniem medytacji oddechowej z wykorzystaniem vr we współpracy z dr Anną Wójcik-Tepper z Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 


ABSTRAKT (razem z dr Anną Wójcik-Tepper):
 

Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości Melius jest owocem pracy artystycznej dr Anny Wójcik-Tepper, której celem jest zanurzenie się w osobisty świat wewnętrzny przy pomocy doznania estetycznego i technik oddechowych. Bycie zastępuje robienie. Technologia vr pozwala na silną i szybką immersję, dzięki której odbiorca dzieła odcina się od bodźców zewnętrznych co ułatwia wejście w stan relaksacji. Patrzenie staje się procesem, który prowadzi do zmiany. Zastosowanie metodologii badań naukowych pokaże na jakim poziomie aplikacja Melius umożliwia relaksację oraz czy może obniżać poziom lęku i stresu. Badania są także zaproszeniem odbiorców do współuczestniczenia w rozwoju dzieła. Podczas prezentacji przedstawimy proces tworzenia projektu łączącego sztukę nowych mediów z metodologią badań psychologicznych, opracowaną przez dr Monikę Pudło. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl