sygnet

DR MAGDALENA JANOTA-BZOWSKA

Historyk sztuki, pedagog, grafik, prowadzi zajęcia z historii sztuki i analizy dzieła dla studentów Instytutu Edukacji Artystycznej APS, autorka książek, podręczników, artykułów, recenzji z zakresu sztuki i krytyki artystycznej, komisarz wystaw, autorka ilustracji książkowych i rysunków prasowych; zajmuje się badaniem relacji między mistrzami i uczniami w obszarze sztuk pięknych, swoje prace graficzne i malarskie prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

temat: Interdyscyplinarne pola współczesnej edukacji artystycznej 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl