sygnet

DR MAJA DOBIASZ-KRYSIAK

Antropolożka kultury, edukatorka kulturowa. Adiunktka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje grant „Na drodze do animacji kultury. Interdyscyplinarne studium badawcze Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej „Pracownia” (Sonatina NCN). Naukowo zainteresowana badaniem kultury alternatywnej w Polsce i kryzysem w kulturze. Zajmuje się też relacjami sztuki i edukacji, animacją oraz badaniami w działaniu. 

ABSTRAKT 

DR MAJA DOBIASZ-KRYSIAK,
UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU / ARTYŚCI I EDUKACJA NIEFORMALNA 

ANIMACJA KULTURY JAKO BADANIE SIEBIE I ŚWIATA NA PRZYKŁADZIE OLSZTYŃSKIEJ „PRACOWNI” I PROJEKTU „PRACOWNIA OTWARTA” 

W swoim wystąpieniu chciałabym opowiedzieć o działaniach w kierowanym przeze mnie grancie NCN Na drodze do animacji kultury. Interdyscyplinarne studium Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej „Pracownia”, a więc o niespisanych i niezbadanych tradycjach animacji kultury i działań z obszaru edukacji nieformalnej z lat 70 XX w, oraz ich możliwym wpływie na przyszłość animacji. W moim projekcie, nie tylko badam „Pracownię” i jej historyczną działalność, ale również wraz z grupą 10 współpracowników powołuję do życia nowy cykl badawczy nazwany „Pracownia otwarta”, problematyzując i rekonceptualizując ich praktyki w odniesieniu do współczesności. Wychodząc z praktyk „Pracowni” opracowałam otwartą metodologię animacji jako badań w działaniu, którą wiosną i latem 2023 sprawdzamy w odniesieniu do historycznych akcji „Pracowni”. Na tej podstawie staram się odpowiedzieć na pytanie jakiej „Pracowni” dziś potrzebujemy i czego możemy nauczyć się z praktyk Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej „Pracownia”, która jest w moim rozumieniu prekursorką nie tylko animacji, ale przede wszystkim polskich badań w działaniu i badań przez sztukę. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl