sygnet

DR HAB. JAŚMINA WÓJCIK, PROF. PJATK

Artystka wizualna, edukatorka, reżyserka, autorka nastawionych na nasłuch, partycypacyjnych akcji społeczno-artystycznych. Zajmuje się włączaniem i oddawaniem podmiotowości społecznościom pozbawionym widzialności i możliwości wypowiedzi. Współredaktorka książki Sztuka ze społecznością (2018) osnutej wokół jej najszerzej znanego przedsięwzięcia – wieloletniego działania ze społecznością byłych pracowników i pracownic fabryki w Ursusie (2022-2021) zwieńczonego nagradzanym pełnometrażowym dokumentem kreacyjnym w jej reżyserii „Symfonia fabryki Ursus” (2018). Od 2012 roku zaangażowana w edukację empatyczną poprzez opracowywanie autorskich praktyk kreacji artystycznej wypowiedzi dzieci. Oddaje sprawczość i podmiotowość dzieciom traktując je jako współtwórców zapraszając do dialogu. Obecnie Wójcik koncentruje się głównie na oddolnych praktykach edukacji, oddawaniem dzieciom głosu, czego efektem będzie jej nowy film na podstawie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”, a także prowadzeniem wraz z dziećmi GAZETY DZIECI (posiadającej swe redakcje m.im w Warszawie, Białymstoku, Choroszczy, Szudziałowie, Krynkach, Gdańsku, czy Lublinie), jak również kuratorowaniem wraz z dziećmi wystaw („Galeria to kurnik, artyści to kury, a sztuka to jajka kur”, Galeria Arsenał w Białymstoku).

 

ABSTRAKT

EDUKACJA EMPATYCZNA JAKO PROCES REZYGNACJI Z DOROSŁOŚCI NA RZECZ ODDANIA GŁOSU I PRZESTRZENI DZIECIOM  

Edukacja empatyczna – czym jest i czy w ogóle jest możliwa? Czego wymaga od nas – osób dorosłych? Praktyki rezygnacji z dorosłości na rzecz podążania za dziećmi. Prezentacja dotyczy własnych doświadczeń długofalowej pracy z różnymi grupami dzieci (w placówkach wychowawczych i uchodźczych, przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury, grupach nieformalnych, grupach mniejszości, a także mieszanych wiekowo, zarówno w dużych jak i niewielkich ośrodkach miejskich i wiejskich) na przykładach tworzenia pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt.:” Król Maciuś Pierwszy”, współtworzenia z dziećmi Gazety Dzieci, czy współkuratorowania z dziećmi wystawy pt.:”Galeria to kurnik, artyści to kury, a sztuka to jajka kur” w Galerii Arsenał w Białymstoku.  

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl