sygnet

DR MAGDALENA DURDA-DMITRUK

Absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996) oraz podyplomowych, międzynarodowych studiów z zarządzania kulturą (Mastere Specialise Europeen en Management des Entreprises Culturelles, 1999/2000, Francja). W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kuratorka, koordynatorka i organizatorka przedsięwzięć popularyzujących fotografię i sztukę współczesną w Polsce i za granicą (m.in.: Litwa, Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, USA, Włochy, Japonia, Mongolia, Islandia, Japonia). Kuratorka wystaw sztuki współczesnej i fotografii, koordynatorka międzynarodowych konferencji m.in.: Międzynarodowej Konferencji Sztuki Mediów (20-22.10.2006, ASP, Warszawa), „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej” (10-12.06.2019, SARP, Warszawa). Kuratorka Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej (ośmiu edycji: 2005-2011, 2015), Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów (trzech edycji; 2005, 2007, 2010), kuratorka galerii sztuki (m.in. Salon Sztuki 49 w Warszawie). Zastępca redaktora naczelnego pisma artystycznego „mediaart“ (2006-2011). Autorka tekstów o sztuce, publikacji poświęconych zagadnieniom fotografii, sztuki mediów, sztuki współczesnej. Wykładowca historii fotografii, zarządzania projektami kulturalnymi, wybranych zagadnień sztuki współczesnej w warszawskiej ASP (2005-2012). Od 2013 roku adiunkt w Pracowni teorii i historii sztuki Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi akademicką galerię APS.

mdurda@aps.edu.pl

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl