sygnet

PROF. DR HAB. JOANNA IMIELSKA 

Urodzona w 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983-1988 studiowała w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu). Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. 
Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana, 2008-2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, między innymi: stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991, 1997, 2005). W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
Artystka wizualna, realizuje prace w obszarze malarstwa, rysunku, obiektu, sięga po techniki kolażu, prolażu, rolażu, warstważu, chiasmażu. Do ważniejszych tematów jej twórczości należy refleksja o naturze czasu, obejmująca sfery cykliczności, archetypiczności, archeologii, genealogii, ekologii i medytacji. 
Prezentowała swoje prace na 71 wystawach indywidualnych i 150 zbiorowych, jej prace znajdują się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą. 
W 2020 roku pod jej redakcją ukazały się dwie ważne publikacje:  
Dwa horyzonty: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: https://tiny.pl/r3n37  
Czasopisanie: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: https://tiny.pl/r3p93 

https://www.joannaimielska.com  
https://www.instagram.com/j.imielska/ 


ABSTRAKT

FILOZOFIA TRZECH E: EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE I ESTETYCZNE 

Artykuł w pełni wpisuje się w temat: Sztuka uczy, pomaga…uwrażliwia. 
Poruszony problem zwraca uwagę na kwestie ekologiczne, które zyskały wymiar edukacyjny, społeczny i artystyczny. Ma wywołać dyskusję czy tradycyjne uprawianie sztuki, w której priorytetem jest estetyka, należy zastąpić działaniami zaangażowanymi społecznie, prowadzącymi do zmiany świadomości, stylu życia i przyzwyczajeń w trosce i szacunku dla naszej Planety?  
Tylko wyedukowane, wrażliwe i czułe społeczeństwo rozumie, że żyjemy w świecie połączonym i współzależnym, w którym opozycyjne względem siebie słowa: natura – kultura stanowią nierozerwalną parę pojęć, informujących się nawzajem i na siebie wpływających. Artykuł skupia się na przedstawieniu metod pracy z osobami studiującymi w I Pracowni Rysunku (pracownia funkcjonuje na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzące: prof. dr hab. Joanna Imielska, dr Anna Maria Brandys), przedstawia realizowane tematy, analizuje poruszane problemy związane z ekologią, tj.: Natura-kultura, Eko-system, Shinrin yoku, Kartka papieru, Recykling, Waste, Filozofia trzech E: Ekonomiczne, Ekologiczne i Estetyczne (pojęcie zapożyczone od Olgi Tokarczuk, Moment niedźwiedzia).W artykule przedstawione są również wybrane prace Joanny Imielskiej z nurtu powiązanego z pracą badawczą Genealogia / Archeologia / Ekologia i Anny Marii Brandys, jej wieloaspektowe wykorzystanie papieru. 
W wielu przedstawionych realizacjach to papier staje się słowem kluczowym, prowadzi nasze myśli od drzewa do kartki papieru, to materia świetnie nadająca się do ponownego wykorzystania. Recykling tony papieru pozwala zaoszczędzić 17 drzew i 26,5 tysięcy litrów wody potrzebnej do jego produkcji.  

Słowa kluczowe: natura – kultura, ekologia, sztuka ekologiczna, edukacja ekologiczna, papier, recykling, Waste. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl