sygnet

DR ANNA WÓJCIK-TEPPER

Artystka wizualna, doktora sztuki. Autorka doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości Melius. W roku 2022 obroniła pracę doktorską, w której badała wpływ „prowadzonego” oddechu w wirtualnej rzeczywistości na polepszenie jakości życia. Adiunkta w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademi Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Bywa w konflikcie wewnętrznym pomiędzy tradycyjnymi technikami artystycznymi a nowymi technologiami. Te drugie od pewnego czasu wygrywają, dlatego też większość prac realizuje w technice vr i przy użyciu nowych mediów. 

 

ABSTRAKT (razem z dr Moniką Pudło): 

Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości Melius jest owocem pracy artystycznej dr Anny Wójcik, której celem jest zanurzenie się w osobisty świat wewnętrzny przy pomocy doznania estetycznego i technik oddechowych. Bycie zastępuje robienie. Technologia vr pozwala na silną i szybką immersję, dzięki której odbiorca dzieła odcina się od bodźców zewnętrznych co ułatwia wejście w stan relaksacji. Patrzenie staje się procesem, który prowadzi do zmiany. Zastosowanie metodologii badań naukowych pokaże na jakim poziomie aplikacja Melius umożliwia relaksację oraz czy może obniżać poziom lęku i stresu. Badania są także zaproszeniem odbiorców do współuczestniczenia w rozwoju dzieła. Podczas prezentacji przedstawimy proces tworzenia projektu łączącego sztukę nowych mediów z metodologią badań psychologicznych, opracowaną przez dr Monikę Pudło. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl