sygnet

DR HAB. BRONISŁAW TREGER, PROF. APS 

Profesor w Zakładzie Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii APS w Warszawie. W swoich pracach zgłębia takie obszary jak: historia nauk społecznych i socjologii (powszechnej i polskiej); filozofia i metodologia nauk społecznych; kształtowanie się języka i terminologii nauk społecznych, społeczna historia nauki. Podejmuje również tematy społecznej historii sztuki, socjologii sztuki, a także bada zależności między sztuką i miastem (na przykładzie Warszawy). 

W 1982 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w zakresie filozofii i socjologii zdobył w roku 1990 pracą „Krytyka i biurokracja. Przyczynek do analizy poglądów filozoficznych i społecznych Karola Marksa w latach 1839-1943″. W roku 2007 otrzymał habilitację w obrębie nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historii nauk społecznych. Opublikował wówczas „Cykl publikacji dotyczących twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego”. 

breger@aps.edu.pl

 

ABSTRAKT

MARKA J. SIEMKA INTERPRETACJA SCHILLEROWSKIEGO UJĘCIA ANTROPOLOGII PIĘKNA I EDUKACJI ESTETYCZNEJ 

Profesor Marek J. Siemek (1942 – 2011) dr h. c. Uniwersytetu w Bonn – jeden z najwybitniejszych polskich znawców klasycznej kultury i duchowości niemieckiego obszaru językowego. Metodologiczne znaczenie M. J. Siemka koncepcji transcendentalizmu Kanta i Fichtego dla rozumienia dynamiki idei w Europie XVIII i XIX w. Schillerowska recepcja kantowskiego rozbioru estetycznej władzy sądzenia w ujęciu M. J. Siemka. Waga dorobku teoretycznego Fryderyka Schillera nie powinna być przesłaniana przez jego dzieła historyczne i genialne utwory literackie. Znaczenie piękna i sztuki wg. autora trylogii o Wallensteinie w kształtowaniu intelektualnym i etycznym człowieka i społeczeństwa.

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl