sygnet

BOŻENA PYSIEWICZ 

Historyczka sztuki, kuratorka Muzeum Plakatu w Wilanowie. Autorka wielu muzealnych projektów edukacyjnych. Trenerka i autorka modułów szkoleniowych Echocast oraz stypendystka MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury. Autorka publikacji z zakresu muzealnictwa i edukacji muzealnej. Prowadzi liczne cykle szkoleniowe i wykłady dla nauczycieli, muzealników, pracowników sektora kultury. Działania wystawowe i edukacyjne opiera na wykorzystywaniu zbiorów, współpracy międzyinstytucjonalnej i działaniach z publicznością. 

ABSTRAKT

EDUKACJA MUZEALNA, A EDUKACJA FORMALNA. CZYLI PO CO UCZNIOM I NAUCZYCIELOM MUZEUM? 

Propozycja dla grup edukacji formalnej (przedszkola, szkoły) powinna zajmować jedno z kluczowych miejsc w strategiach muzeów. Program lekcji muzealnych odpowiadający na potrzeby nauczycieli i uczniów, prowadzony przez kompetentnych i życzliwych edukatorów oraz skorelowany z programem nauczania wypełnia nie tylko statutowy obowiązek upowszechniania zbiorów, ale również zapewnia frekwencję, przychód i pozytywny wizerunek.  

Co jest jednak największą wartością zajęć muzealnych dla nauczycieli, którzy przyprowadzają klasy do oddalonych instytucji, poświęcają czas i powierzają uczniów pod opiekę nieznanej osoby? Realizacja podstawy programowej nie wymaga bowiem aż takiego poświęcenia. W oparciu o wieloletnią współpracę z nauczycielami, współtworzenie oferty edukacyjnej i Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej przedstawione zostaną wybrane elementy wieloaspektowej edukacji formalnej, która może być realizowana w muzeach. Nowe MUZEOszkoły mogą zmieniać zakres działalności muzeum z ośrodka świadczącego płatne usługi edukacyjne w kierunku placówki realnie uczestniczącej w procesie zmiany na gruncie dydaktyki i współpracy środowisk szkolnych i muzealnych.  

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl