sygnet

DR HAB. JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, PROF. APS

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat zdolności, twórczości oraz nowych technologii w edukacji. Jest ekspertką zewnętrzną w warszawskim programie WARS i SAWA. W ramach współpracy z WCiES prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli szkół warszawskich. Zainicjowała, współorganizowała I prowadziła wieloletni cykl szkoleń dla nauczycieli polskich szkół na Litwie w ramach projektuOrły nie wchodzą po schodach”. Realizowała jako kierownik i wykonawca projekty badawcze i wdrożeniowe z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości. 

ABSTRAKTWYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW O PREDYSPOZYCJACH TWÓRCZYCH I ARTYSTYCZNYCH

dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APSdr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS

Osią wystąpienia jest analiza czynników mających znaczenie dla wyborów edukacyjnych młodzieży uzdolnionej twórczo i artystycznie. Omówione zostaną takie czynnik jak: moda, zapotrzebowanie społeczne, prestiż szkoły lub zawodu, środowisko (rodzina, szkoła i rówieśnicy oraz środowisko lokalne). Poddane zostaną analizie także aspiracje i obawy młodzieży związane z wyborem ścieżki kształcenia artystycznego.

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl