sygnet

DR HAB. AGNIESZKA-ZWOLAN, PROF. APS

Absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarstwo studiowała w pracowni: prof. Jana Tarasina, grafikę warsztatową w pracowni prof. Ireny Snarskiej.  Dyplom z aneksem graficznym pt. „Czy Odys powróci?” obroniła w 1998 w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka.  W 2004 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 2020 roku decyzją Rady Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od 1996 roku brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Wielokrotna laureatka kolejnych edycji konkursu „Grafika warszawska”. Pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzi zajęcia w Pracowni Grafiki Warsztatowej. Zajmuje się grafiką warsztatową oraz arteterapią. Prowadzi cykliczne warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z domami kultury, szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi. Jest organizatorką corocznych edycji Nocy Muzeów na Spiskiej. Brała udział w projektach badawczych oraz artystycznych takich jak: I – LabInnovation Laboratories In the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs, Elementy kompozycji plastycznej - warsztaty dla seniorów, Taniec w malarstwie – projekt artystyczny, Socjoterapeutyczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,  
Nikifory – program społeczny. 


ABSTRAKT  

TECHNIKI GRAFICZNE W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Realizacja zajęć plastycznych z wykorzystaniem technik graficznych może stanowić dla nauczyciela plastyki czy instruktora zajęć plastycznych niemałe wyzwanie.  Zarówno przygotowanie scenariusza, organizacja przestrzeni do prowadzenia warsztatów, jak i dobór techniki oraz narzędzi do wieku uczestników, wymagają od osoby prowadzącej zajęcia dobrego przygotowania warsztatowego, pedagogicznego i orientacji w zakresie aktualnych materiałów graficznych dostępnych na rynku. Od wielu lat prowadząc zajęcia z Grafiki Warsztatowej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej zajmuję się również metodyką organizacji warsztatów graficznych dla dzieci i młodzieży. Wraz ze studentami Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych opracowujemy scenariusze warsztatów graficznych, realizowanych w takich technikach jak:  linoryt, sucha igła, kolograf, autorskie techniki mieszane. Wypracowaliśmy własne metody pracy w wyżej wspomnianych technikach, dostosowując je do poszczególnych grup wiekowych. W ramach organizowanych w Instytucie warsztatów graficznych, skierowanych do uczniów warszawskich szkół oraz do uczestników corocznych edycji Nocy Muzeów, studenci mają okazję sprawdzić w praktyce poprawność  opracowanych przez siebie metod i technik.  Dla uczestników warsztatów często jest to pierwsze spotkanie z pracownią graficzną podczas którego, mają oni możliwość doświadczenia sztuki poprzez aktywne uczestnictwo w procesie powstania dzieła plastycznego. Niniejsza prezentacja dotyczy zasygnalizowanych w abstrakcie zagadnień. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl