sygnet

ALEKSANDRA SZCZECINA

Aleksandra Szczecina – studentka drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowanych w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członkini Koła Naukowego Miłośników Sztuki. Interesuje się tradycyjnymi technikami grafiki warsztatowej.


ABSTRAKT

W krótkim filmie autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest dla niej nauka historii sztuki. Zastosowanie pomocy naukowych w postaci fiszek znacznie ułatwia przyswojenie obszernych partii materiału, a cały proces w naturalny sposób inspiruje do podróży oraz odkrywania najbliższej okolicy w poszukiwaniu ciekawych historycznie obiektów. Ważną częścią całego doświadczenia jest aspekt interpersonalny – nauka przyjmująca formę gry, quizu wspomaga tworzenie więzi i budzi zainteresowanie sztuką wśród członków rodziny oraz znajomych.

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl