sygnet

BARBARA CZARKOWSKA

Studentka drugiego roku studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Jej zainteresowania wchodzą w różne dziedziny sztuki, od malarstwa oraz grafiki komputerowej, po śpiew oraz zainteresowanie muzyką. 


ABSTRAKT 

Każdy z nas widzi sztukę w bardzo odmienny sposób. Stereotypowy artysta nie jest osobą wartą podziwu, jego osiągnięcia często nie są doceniane w dzisiejszej rzeczywistości. Animacja poklatkowa „Sztuka w oczach widza” ma na celu zwrócenie uwagi na ten problem i podkreślenie, jak bardzo dzisiejsze realia wpłynęły na interpretację sztuki. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl