sygnet

DR DOMINIKA ŁOWKAJTIS

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych WSzP UMK. Od 2014 doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Katedrze Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia pedagogiki i psychologii twórczości, rozpoznawanie zdolności twórczych i wyobraźni, zdolności plastycznych, inteligencji estetycznej dzieci i możliwości wspierania ich rozwoju. Autorka programów kształcenia z zakresu Metodyki edukacji wizualnej, Strategii działań twórczych, Psychologii sztuki, Metodologii i metodyki badań twórczych, Seminarium teoretycznego. Wydziałowy koordynator studenckich Praktyk przedmiotowych. Autorka programu „Strategies of creative activities” w ramach projektu YUFE ((Young Universities for the Future of Europe). Autorka cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Dziecięcym UMK w Toruniu. Członkini Rady Programowej kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Członkini InSEA. Współredaktorka monografii zbiorowych, autorka publikacji naukowych. 

dominika.lowkajtis@gmail.com 

 

ABSTRAKT 

Twórcza aktywność powinna być poddana szczególnej pielęgnacji i stymulacji ponieważ jest czynnikiem warunkującym nie tylko produkowanie nowych  i oryginalnych koncepcji działań artystycznych, ale w dużym stopniu funkcjonowanie jednostki w dalszym, dorosłym życiu w sytuacjach społecznych, zawodowych i osobistych. Tworzenie, wdrażanie oraz rozpowszechnianie metod, technik umożliwiających rozwijanie zdolności i dyspozycji twórczych, a także wyobraźni to jedno z podstawowych zadań psychopedagogiki twórczości. Niniejsze opracowanie zawiera przykłady ćwiczeń realizowanych w ramach programu „Strategie działań twórczych” przez studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zestawienie obejmuje realizacje związane z analogią personalną, transformacją i metaforą wizualną. Programy kształcenia angażujące wizualizację, aktywność werbalną i ekspresję plastyczną jak również dokonywanie odległych skojarzeń na etapie interpretacji wytworów mogą wpływać na rozwijanie zdolności twórczych wśród studentów kierunków artystycznych. Zaproponowane metody są szczególnie znaczącym narzędziem – pomocą w tworzeniu nowych rozwiązań w okresie obniżonych możliwości twórczych. 

 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl