sygnet

JOANNA SZTUKA

Asystent w Zakładzie Arteterapii i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, opiekun praktyk studenckich, certyfikowany arteterapeuta Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, pedagog resocjalizacji, terapeuta zajęciowy, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie dramy oraz profilaktyki HIV/AIDS. W ramach realizowanych projektów współpracuje z Bonifraterską Fundacją Dobroczynną, Uniwersytetem Jagiellońskim, jednostkami penitencjarnymi podległymi Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie. Swoje zainteresowania i praktyki badawcze ukierunkowuje na sztukę jako narzędzie społecznej inkluzji jednostek niedostosowanych społecznie.

 

ABSTRAKT

WSPIERANIE DZIAŁAŃ I EKSPRESJI TWÓRCZEJ DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W RAMACH PROJEKTU REVIVAL ACCESSIBLE DIGITAL DRAMA TOOLS 

Pandemia Covid-19 wykluczyła uczestnictwo osób niepełnosprawnych w działaniach kulturalnych i edukacyjnych. W związku z kolejnymi, wdrażanymi na terenie Europy ograniczeniami, osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać ze swoich codziennych zajęć ani tym bardziej uczestniczyć w bieżących wydarzeniach kulturalnych. Sytuacja ta bardzo utrudniła specjalistom w dziedzinie sztuki oferowanie swoich programów osobom niepełnosprawnym, tak istotnych dla uczenia się i rozwijania umiejętności społecznych. W ramach projektu REVIVAL po dwóch latach pracy partnerów z Hiszpanii, Grecji, Austrii, Irlandii, Niemiec, Polski oraz Portugalii powstała platforma e-learningowa będąca cyfrowym kursem edukacji teatralnej w zakresie ekspresji ciała, ekspresji słownej, emocji,

doświadczeń zmysłowych oraz wybranych technik teatralnych. Materiały audiowizualne opublikowane na stronie są źródłem informacji nie tylko dla profesjonalistów, którzy chcą korzystać z narzędzi cyfrowych, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym angażowanie się w zajęcia teatralne, jest przeznaczona przede wszystkim dla beneficjentów tych form wsparcia, aby mogli je ulepszać i dostosowywać do swoich potrzeb.

Materiały: 
revival project
technika „Teatr zmysłów”
technika „Animal etiude”

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl