sygnet

KONTAKT

Sekretariat konferencji:
sup@aps.edu.pl

konferencja
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40 Warszawa
sup@aps.edu.pl