sygnet

RITA STEFANOWICZ

Studentka drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jej zainteresowania to sztuka, architektura oraz szycie odzieży. 


ABSTRAKT (wraz z Alicją Pawłowską)

Tematem przewodnim naszego projektu jest ,,edukacja artystyczna” oraz to, jak wpływa ona na życie każdego z nas. Chciałyśmy, w krótkim filmie, który udało nam się stworzyć, zawrzeć nasze przemyślenia i doświadczenia związane z tym tematem. Oprócz tego, materiał ukazuje też proces tworzenia muralu (3m x 6m) w restauracji Na Mazowszu w Wiśniewie koło Mławy. Mural ten jest swojego rodzaju dowodem, że sztuka może być wszędzie i może być dostępna dla każdego.  
Nasz projekt wykonałyśmy w ramach przedmiotu Miksmedia z elementami tutoringu pod przewodnictwem dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl