sygnet

ZOFIA PŁOSKA-CZARTORYSKA

Menedżerka kultury, kuratorka, badaczka, autorka tekstów. W latach 2014-2022 pracowała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie pełniła funkcję Młodszej Kuratorki i Głównej Specjalistki ds. Projektów Międzynarodowych. Współkuratorka i koordynatorka licznych wystaw i projektów artystycznych w kraju i za granicą. Stała felietonistka Magazynu Pismo. Jest absolwentką zarządzania sztuką i dziedzictwem na Uniwersytecie w Maastricht oraz historii sztuki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W Well of Art odpowiada za współpracę z muzeami i instytucjami kultury przy projektach z wykorzystaniem nowych technologii.


ABSTRAKT

Glaze to autorski software polskiej firmy technologicznej Well of Art, której misją jest cyfrowa transformacja edukacji artystycznej w szkołach i muzeach. Program powstał w oparciu o kilkuletnie badania naukowe i jest to pierwsza aplikacja na tablet wiernie odtwarzająca proces malowania farbami olejnymi. Użytkownik odkrywa optyczne mieszanie kolorów, fizyczne właściwości narzędzi malarskich oraz – jak malarz w pracowni – mierzy się z brakiem opcji „cofnij”. Aplikacji towarzyszy kompleksowy, interdyscyplinarny, gotowy do użycia przez nauczycieli program lekcji dla szkół z wykorzystaniem Glaze. Oprócz angażującego sposobu na poznanie i zrozumienie sztuki, zdobywana w ten sposób praktyczna wiedza i umiejętności okazują się cenne dla nabywania przez młodzież kompetencji przyszłości, takich jak myślenie strategiczne, umiejętność koncentracji czy radzenia sobie z porażką. Glaze zyskał uznanie jury najważniejszych międzynarodowych nagród w dziedzinie sztuki i technologii – zwyciężył w konkursie Digital Innovation in Art Award w ramach Investor AllStars 2023 (Wielka Brytania) i znalazł się w finale ArtTech Prize (Szwajcaria). Reprezentował również Polskę na największych targach technologii edukacyjnych na świecie Bett London 2023. 

 zczartoryska@wellofart.com

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl